Om Kitchencaravan.com

Velkommen til bloggen min. Her kommer det nyttige tips om bankenes tilbud på forbrukslån og lån til refinansiering, oversikt over bankmarkedet, samt vurderinger og omtaler av både bankene og tilbudene deres. Du vil også finne tips om søknadsprosessen, om kravene bankene stiller til søkere, om rentebetingelser, og om tilbakebetaling av lån.

Husk at du bør alltid sjekke bankenes betingelser på egenhånd. Jeg forsøker naturligvis å være etterrettelig når jeg skriver, men for eksempel rentene de ulike bankene tilbyr kan selvsagt bli endret i ettertid.