Nominell og effektiv rente i forbindelse med lån

Manglende kunnskaper om grunnleggende ting er ikke uvanlig blant folk når de skal ta opp lån. Privatøkonomi er ofte litt tabu å snakke om, og man får heller ikke spesielt god opplæring i slike ting på skolen. Mange vet heller ikke hvor de skal finne slik informasjon. På Nordea sine sider kan man for eksempel enkelt sjekke hva et boliglån vil koste.

En ting som mange ikke skjønner, er forskjellen på nominell og effektiv rente. Det er ingen skam i dette. Heldigvis er det ikke spesielt komplisert og det finnes mange gode ressurser på nett for å innhente kunnskap. Før man tar opp lån, bør man sette seg ned å lære slike grunnleggende ting. Dette gjør at man står bedre rustet til å ta viktige økonomiske beslutninger.

Renter og gebyrer – dette er nominell og effektiv rente

Alle lån er forbundet med kostnader. På et lån betaler man avdrag, renter og gebyrer. Avdrag er det som gjør hovedstolen mindre. Hvis man låner 100 000 kroner og betaler 1 000 kroner i avdrag, så gjenstår det 99 000 kroner å betale på lånet. Men man må også betale renter og gebyrer. Bankene oppgir både nominell og effektiv rente når de gir tilbud eller reklamerer med lån.

Nominell rente er angitt som renter før gebyrer. Effektiv rente inkluderer også gebyrer. Det finnes forskjellige typer gebyrer. Ofte kan det være et etableringsgebyr for å opprette lånet. Deretter påløper det ofte termingebyrer. Dersom man betaler på lånet 12 ganger i året og termingebyret er på 70 kroner, betaler man 840 kroner i året. Effektiv rente kan ses på som sluttsummen på kassalappen.

Sammenligning av lån

Når man skal sammenligne lån, holder det ikke å sammenligne den nominelle renten blant aktørene. Det som er interessant er jo hva man betaler totalt sett. Banker må alltid oppgi den effektive renten når de gir tilbud om lån. Man må alltid passe på å lese det som står med liten skrift for å skjønne den totale rekkevidden av kostnadene med lånet. Dette er det viktig å være klar over.

En annen viktig ting å være klar over når man sammenligner lån og lurer på dette med nominell og effektiv rente, er at gebyrer får større betydning på små lån. På store lån, slik som boliglån, spiller gebyrene mindre rolle da de utgjør en så liten del av det totale lånebeløpet. På små lån utgjør dyre gebyrer imidlertid prosentvis mer av kostnadene på lånet.

Slik får man ned totalkostnaden på sine lån

Når man vet at hvert enkelt lån har utgifter knyttet til seg, blir det klart at man ved å slå sammen flere lån til ett kan kutte ned på kostnadene. Dette kalles ofte refinansiering. Mange banker tilbyr dette til folk som har pådratt seg mange smålån som de ikke klarer å betjene. Ved å slå sammen flere lån til ett, får man ofte litt lavere rente og sparer samtidig gebyrer.

En annen strategi er å planlegge låneopptakene godt på forhånd. Det er variasjoner mellom bankene på hvor mye man må betale i effektiv rente, og det kan derfor være mye å spare på å sammenligne tilbud. Når det gjelder boliglån, bør man undersøke om man kan få gode tilbud gjennom fagforeningen sin. Disse gir ofte de beste rentebetingelsene. Man må heller ikke være redd for å prute på renten.

Ikke vær redd for å prute eller bytte bank

Man er ikke gift med banken sin. Dersom man oppdager at man har veldig høye kostnader på sine lån, er det ingenting i veien for å prute på gjelda. Mange vegrer seg litt for dette, men det er det absolutt ingen grunn til. Man kan spare ganske mange tusen i året på å få ned renten, eller ved å kutte noen gebyrer her og der.

Dersom man ikke kommer noen vei med å prute med banken sin, har man heldigvis forbrukermakt. Det finnes andre banker som kanskje er villig til å skru ned prisen for å få nye kunder. Da er det på tide å bytte bank. Heller ikke dette behøver å være en komplisert prosess. Det er veldig enkelt å flytte penger i dag, og dette må man utnytte.

En regle for å huske forskjellen

  • Nominell rente – alt for lite å forvente
  • Effektiv rente – ikke mer å hente

Dette er en kort regle som kan brukes dersom man blir usikker på forskjellen mellom nominell og effektiv rente. Med litt repetisjon sitter det neste gang. Jo mer man lærer seg, jo mindre sårbar blir man i sin privatøkonomi. Man har ansvar for seg selv og sine økonomiske beslutninger, men det er heldigvis masse hjelp å få for den som søker litt rundt.